Voortgangsrapportage Stationsgebied

20 December 2012

De Voortgangsrapportage Stationsgebied van december is vastgesteld. Deze jaarlijkse rapportage geeft een stand van zaken van alle projecten in het gebied. Er wordt hierbij zowel terug als vooruit gekeken. De uitvoering op straat staat dit keer centraal. Echter ook toekomstige vastgoedontwikkelingen en communicatie komen uitgebreid aan bod.

Download hier de volledige voortgangsrapportage

De langetermijnplanning vindt u hier