Aanleg WKO bronnen Muziekpaleis

8 Februari 2013

Het Muziekpaleis krijgt een energiebesparende verwarmings- en koelingsinstallatie; een zogenaamde WKO (warmtekoudeopslag). Met deze techniek wordt in de zomer koud water uit de bodem opgepompt om het gebouw te koelen, en er wordt warm water opgeslagen in de grond om het gebouw te verwarmen in de winter.

Dit voorjaar wordt een deel van de installatie, de koudebronnen om precies te zijn, aangelegd op het Vredenburg. Daarnaast vinden er gecombineerd met dit werk nog kabels en leidingen werkzaamheden plaats in de Korte Koestraat. Deze werkzaamheden gebeuren overdag.

Maandag 11 februari

Op maandag 11 februari wordt een gat van 2,5 bij 2,5 meter en 2 meter diep gegraven ter hoogte van Vredenburg 36. De breedte van de bouwplaats is ongeveer vanaf fietspad tot aan de blindegeleidenstrook. In de lengte is er ruimte nodig voor de graafmachine en de uitgegraven grond. De lantaarnpaal wordt tijdens het werk even neergehaald en werkt 's avonds gewoon weer. Dit werk duurt alleen de maandag. Fietspad en voetpad blijven open.

Graven WKO vanaf 16 maart

Vervolgens wordt vanaf zaterdag 16 maart de uiteindelijke bron gegraven. Deze werkzaamheden duren zo’n drie weken.Uitgangspunt is dat winkels, kantoren en woningen dan bereikbaar zijn. Informatie over uitvoering in maart volgt later. Direct omwonenden en ondernemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst eind februari waar de werkzaamheden worden besproken.