Werkzaamheden voor sloop Jaarbeurstraverse

21 Februari 2013

De sloop van de oude Jaarbeurstraverse is in volle gang. Het dak is inmiddels grotendeels verwijderd. Komend weekend, het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari, start het sloopwerk boven de sporen 14 tot en met 19.

Vanwege de veiligheid voor reizigers zijn de sporen 14 tot en met 19 dan buiten gebruik. De werkzaamheden vinden overdag en ’s nachts plaats in een aaneengesloten periode, van vrijdag 22.00 uur tot maandag 6.00 uur.

Het sloopwerk is zoveel mogelijk in een aangesloten periode in de weekenden gepland, zodat de overlast voor reizigers en omwonenden in tijd beperkt blijft. Daarnaast wordt bij de sloopwerkzaamheden geluid zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaat er dit weekend gebeuren?

• In het gedeelte van de oude stationshal dat direct aansluit op de oude Jaarbeurstraverse worden delen van het oude dak en de rode bogen verwijderd en uitgehesen. (Vanaf de nacht van vrijdag naar zaterdag tot zondagmiddag; het uithijsen gebeurt overdag.)

• Ook de vloertegels in dit gedeelte van de stationshal worden verwijderd (in de nacht van vrijdag naar zaterdag)

• Het laatste deel van de glazen zijgevel van de stationshal boven spoor 18/19 wordt verwijderd (in de nacht van zaterdag naar zondag)

 • De oude lift bij spoor 18 en 19 wordt gedemonteerd en uitgehesen (zondag overdag)

Het verwijderen van de vloertegels gebeurt terwijl het dak van de stationshal nog in tact is. Dit geeft voor de omwonenden naar verwachting geen hinder. Verder zullen om geluid te voorkomen de rode bogen niet worden doorgeslepen maar doorgebrand. En de dakdelen worden om diezelfde reden niet gezaagd maar geknipt.

In week 8 en de weekenden van week 9, 10 en 11 vinden er ook sloopwerkzaamheden plaats. Een update over deze werkzaamheden volgt.

De bouw van het derde deel van de nieuwe stationshal op de plek van de (dan voormalige) Jaarbeurstraverse begint in april. De planning is om dit deel in juli 2015 op te leveren.