Kap zieke treurwilg Smakkelaarsveld

De treurwilg in 2010

13 Maart 2013

De gemeente kapt op dinsdag 19 maart een zieke treurwilg op het Smakkelaarsveld.

De boom uit 1940 is ernstig aangetast door zwavelzwam. De boom is eerder al eens flink ingedund maar nu te onveilig voor de omgeving om te handhaven. De boom wordt met een telekraan van zijn plek in de fietsenstalling verwijderd. Fietsers zullen weinig hinder van het werk ondervinden. Het werk vindt plaats tussen 10.00 en 14.00 uur.

Geschiedenis

De wilg werd in 1940 geplant, is 73 jaar oud. Voor een treurwilg een respectabele leeftijd. In 2005 is een aantasting van de boom met zwavelzwam geconstateerd en is de boom 'terminaal' verklaard. Vervolgens is geprobeerd de boom zo lang mogelijk veilig te handhaven.

In 2008 is de boom met 50% gesnoeid: kroon en takken rondom. De laatste jaren is de zwam zodanig agressief gegroeid dat de boom helaas niet meer veilig is om te handhaven.