Plannen voor gebied rondom Van Sijpesteijnkade steeds duidelijker

10 April 2013

Dinsdag 9 april was er een informatieavond over het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade.

De stedenbouwkundige van de NS gaf een toelichting op het stedenbouwkundige plan voor de omgeving van de Van Sijpesteijnkade en de gemeente presenteerde de plannen voor de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade en het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn. Daarnaast werd een doorkijk gegeven naar de bestemmingsplanprocedure die naar verwachting net voor de zomervakantie start. Bekijk hier de presentatie van dinsdagavond 9 april. Het verslag vindt u hier.

Op de foto's hierboven ziet u beelden van de ontwerpen die zijn getoond. De beelden geven het zgn 'eindplaatje' weer. Het duurt nog enkele jaren voordat dit allemaal gebouwd is. De sloop van de panden aan de Van Sijpesteijnkade (met uitzondering van het monument op nummer 25) staat gepland voor 2014 en vervolgens vindt de nieuwbouw in fasen plaats. Hierna wordt de kade heringericht.

Het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn, waarvoor café The Guardian plaats maakt, moet eind 2015 gereed zijn. Bussen rijden hier namelijk vanaf begin 2016 overheen. Om de bouw mogelijk te kunnen maken, starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, begin 2014.