Herinrichting Croeselaan

17 Mei 2013

In de zomer van 2013 verhuist een groot deel van de bussen van de binnenstadskant van het station naar het tijdelijk busstation West. Om het extra busverkeer aan deze kant van het station te kunnen verwerken gaat de gemeente de komende tijd de Croeselaan herinrichten. Per 1 september is er daarom geen gemotoriseerd doorgaand verkeer meer mogelijk tussen het Westplein en de Croeselaan / Van Zijstweg. Voor voetgangers en fietsers heeft de herinrichting geen gevolgen.

Welke maatregelen?

  1. Door middel van een herinrichting op de Croeselaan ter hoogte van het hoofdkantoor van de Rabobank wordt het doorgaande verkeer Westplein – Croeselaan / Van Zijstweg geweerd. Hierdoor vervalt de directe verbinding tussen Dichterswijk en het Westplein. Verkeer uit Dichterswijk kan via de Van Zijstweg, Overste den Oudenlaan en Graadt van Roggenweg naar het Westplein en de Vleutenseweg / Daalsetunnel. Ook is het na de zomer mogelijk via de Van Zijstweg, Overste den Oudenlaan de Graadt van Roggenweg (trambaan) over te steken en richting het 24 Oktoberplein te rijden.
  2. Op de Van Zijstweg worden de ingaande rijstroken aangepast waarmee de bus ruimte krijgt om goed door te rijden.
  3. Tijdens drukke Jaarbeursevenementen moet het P2- en P4-verkeer verplicht via de route Overste den Oudenlaan – Weg der Verenigde Naties naar de ring Utrecht gaan rijden.

De maatregelen gelden minimaal drie jaar en gaan in vanaf september 2013. Daarna wordt de Croeselaan definitief heringericht waarbij ter hoogte van het Jaarbeursplein het doorgaande autoverkeer wordt geweerd. Op de kaart ziet u de routes vanaf september.

Waarom is het nodig?
Het huidige busstation Noord wordt gesloopt om te kunnen starten met de voorbereidingen van de bouw van o.a. het nieuwe Stationsplein Oost. Het merendeel van deze bussen verhuist daarom in de zomer van 2013 naar het tijdelijk busstation West achter de Knoopkazerne, naast het spoor.

Vanaf dat moment rijden ongeveer 1700 bussen per dag van en naar het tijdelijk busstation West. Deze bussen rijden voornamelijk via de route Mineurslaan – Croeselaan – Westplein en Valeriusbaan – Van Zijstweg. Vanwege de vertraging in de planvorming voor de Van Zijstweg – Dr. M.A. Tellegenlaan duurt het nog zeker vier jaar voordat de busbaan op dit wegvak klaar is. De extra bussen zullen tot die tijd dus over de huidige Van Zijstweg moeten rijden. De verwerkingscapaciteit van deze weg is, met name tijdens Jaarbeursdagen met veel bezoekers, niet voldoende. Om te voorkomen dat er filevorming ontstaat, neemt de gemeente maatregelen om de westzijde van het Stationsgebied voor bussen en bestemmingsverkeer bereikbaar te houden.

Gevolgen voor verkeer
Door de herinrichting van de Croeselaan gaat er fors minder autoverkeer rijden op de Croeselaan en de Van Zijstweg. Hierdoor stroomt het bestemmingsverkeer beter door, wordt de lucht schoner en is er minder geluidsoverlast.

Op de Graadt van Roggenweg gaat tijdelijk meer verkeer rijden. Omdat de Overste den Oudenlaan wordt heringericht met 2 x 2 rijstroken en een linksafmogelijkheid over de Weg der Verenigde Naties richting het 24 Oktoberplein wordt het autoverkeer wel beter verdeeld over deze twee ontsluitingswegen. Na herinrichting van het Paardenveld in 2014 waarbij het doorgaande verkeer van de Weerdsingel naar het Westplein en de Graadt van Roggenweg wordt geweerd, neemt het verkeer af op de Graadt van Roggenweg.

Werkzaamheden en planning
Om na de zomer de heringerichte Croeselaan te kunnen gebruiken, vinden er in de komende weken en maanden werkzaamheden plaats. Om de overlast te beperken worden deze zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met de huidige werkzaamheden aan de riolering en de NUON-leiding.

De werkzaamheden starten in de week van 10 juni en duren tot en met september. Tijdens de werkzaamheden wordt regelmatig een rijstrook op de Croeselaan afgezet. Tot 1 september is er altijd doorgaand verkeer mogelijk op de Croeselaan. Vanaf 1 september is er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk tussen het Westplein en de Croeselaan / Van Zijstweg.

Meer informatie
Bewoners van de Croeselaan-noord, kop Van Zijstweg, Dichterswijk / Graadt van Roggenweg zijn op de hoogte gebracht met een brief. Voor vragen kunt u terecht bij infocentrum Stationsgebied.

De vervroegde 'knip Croeselaan' maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de gemeente treft om de westkant van de stad bereikbaar te houden, ook op het moment dat de bussen naar de westkant van de stad verhuizen. Lees hierover meer in het...