Herontwikkeling gebied rondom Knoopkazerne

17 Mei 2013

Rijksgebouwendienst en NS tekenen samenwerkingsovereenkomst met gemeente Utrecht voor herontwikkeling gebied rondom Knoopkazerne. Vrijdag 17 mei 2013, vindt de ondertekening plaats van twee samenwerkingovereenkomsten tussen de gemeente en NS en tussen de gemeente en de Rijksgebouwendienst.

De Knoopkazerne aan de Croeselaan wordt ontwikkeld tot rijkskantoor waar vanaf 2017 verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. Er komen in het gebouw werkplekken, gastwerkplekken en een vergader- en congrescentrum voor alle rijksambtenaren. Dit deel is ook buiten de gebruikelijke kantooruren geopend. De samenwerking tussen betrokken partijen maakt het mogelijk dat de locatie van de huidige Knoopkazerne wordt herontwikkeld tot verkeersvrij werkgebied als integraal onderdeel van het Stationsgebied Utrecht. Ook komt er een nieuwe fietsenstalling.

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Rijksgebouwendienst is een vervolg op de intentieovereenkomst die juni 2012 is ondertekend. In de zomer van 2012 is ook NS aangeschoven om zo het hele gebied tussen spoor en Croeselaan rondom de Knoopkazerne vanuit een integrale visie te kunnen herontwikkelen.

Vervolg

De samenwerkingsafspraken worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig programma van eisen dat nog voor de zomer 2013 aan de gemeente wordt voorgelegd ter besluitvorming. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de genoemde onderdelen en het bestemmingsplan.
 De ontwikkeling vindt plaats in drie fases. In de eerste periode van 2015 tot 2017 herontwikkelt de Rijksgebouwendienst de bestaande Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor. De gemeente draagt zorg voor de ontwikkeling van een fietsenstalling aan de voet van de nieuwe Rabobrug en NS en gemeente realiseren een verhoogd maaiveld – het Forum - dat de voetgangersverbinding legt tussen de OV-terminal en de Rabobrug. Vervolgens ontwikkelt NS kantoren in de zone tussen het nieuwe busstation en het rijkskantoor. Hierna, rond 2020, volgen er mogelijk nog kantooruitbreidingen langs de Croeselaan, gecombineerd met woningbouw.