Veel belangstelling tijdens informatieavond Bibliotheek++ en Smakkelaarsveld

17 Mei 2013

Afgelopen dinsdag, 14 mei, presenteerden gemeente, Bibliotheek Utrecht en 't Hoogt hun plannen voor de Bibliotheek++ en het Smakkelaarsveld. De avond trok zo'n 90 belangstellenden. Aan bod kwamen de visie op het gebouw en het gebruik ervan, het ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte eromheen en de bestuurlijke besluitvorming. Benieuwd naar wat er verteld is?

Download hier dan:

- Verslag van infoavond

informatie bestuurlijke besluitvorming en aanbesteding (gemeente)

- visie op gebruik gebouw (Bibliotheek en 't Hoogt)

ontwerp gebouw (Rapp Rapp)

- ontwerp openbare ruimte (gemeente)