Bestuursrapportage 2013

21 Mei 2013

De Bestuursrapportage Stationsgebied 2013 door het Utrechtse college van b en w naar buiten gebracht.

In de rapportage, die jaarlijks wordt gemaakt, staat een terugblik en vooruitblik van de stand van zaken in het Stationsgebied. 

De Bestuursrapportage is hier te lezen.