Werkzaamheden Croeselaan

Werkzaamheden Croeselaan

6 Juni 2013

De gemeente werkt op de Croeselaan de komende tijd aan de afronding van het vervangen van het riool en aan de voorbereidende werkzaamheden voor de ‘knip Croeselaan’. Een deel hiervan vindt in de avond en nacht plaats.

Werkzaamheden voor de herinrichting van de Croeselaan
Per 1 september is de Croeselaan heringericht waarbij er dan geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk is tussen de Croeselaan en het Westplein (dat geldt dus niet voor fietsers en voetgangers). 

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten in de week van 10 juni. Voor deze werkzaamheden en de veiligheid van de werknemers is het noodzakelijk om het wegvak en de directe omgeving af te zetten. Dat kan vanwege de grote aantallen auto’s, voetgangers en fietsers helaas niet overdag. Om voor bewoners de geluidsoverlast enigszins beperkt te houden vinden de werkzaamheden met de meeste geluidsoverlast voor twaalf uur ‘s nachts plaats. Bewoners zijn via een 'CU op straat' geïnformeerd over de precieze werkzaamheden en om welke dagen het gaat. Zij worden medio juni geïnformeerd over het avond- en nachtwerk in de maand juli.

Werkzaamheden vervanging riool
In de week van 10 juni worden de damwanden op het bouwterrein voor de huisnummers Croeselaan 75 tot en met 85 uit de grond getrokken. Daarmee wordt de bouwkuip verwijderd. Dit gebeurt overdag en geeft beperkte geluidsoverlast. In de week van maandag 17 juni start voor de woningen met huisnummers 83 tot en met 85 de laatste fase van het rioolvervangingswerk. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor vinden ook voornamelijk overdag plaats. Hiervoor hoeven geen damwanden te worden gedrukt. Wel wordt het verkeer tijdelijk omgeleid over de andere rijbaan. Deze werkzaamheden eindigen in de week van 1 juli.

Na de bouwvak worden de werkzaamheden rond de kabels en leidingen afgerond, het bouwterrein verwijderd en wordt de straat heringericht.