Bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade en omgeving ter inzage

20 Juni 2013

Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de HOV-baan over de Leidsche Rijn worden ter visie gelegd.

Daar heeft het college mee ingestemd. NS en gemeente hebben het bestemmingsplan gezamenlijk opgesteld om hiermee de bebouwing, de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een HOV-baan over de Leidsche Rijn mogelijk te maken.

Onlangs is het definitief stedenbouwkundig plan van NS Stations voor het gebied tussen het in aanbouw zijnde Stadskanoor Utrecht en de Van Sijpesteijnkade behandeld in het college en de gemeenteraad. Dit is de basis voor het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan schetst de programmatische, ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor het gebied. Het beoogde programma bestaat uit 25.000 –30.000 m2 kantoren, ca. 200 appartementen, 1500 m2 commerciële ruimte (incl. 500 m2horeca) en parkeren. De gebouwen worden ontsloten via het hoger gelegen 'Forum'. Het openbare gebied van dit Forum wordt ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk. 

Daarnaast maakt het bestemmingsplan de herinrichting van de openbare ruimte van de Van Sijpesteijnkade (waaronder het doortrekken van een deel van de Leidsche Rijn) en de aanleg van een HOV-baan en -viaduct over de Leidsche Rijn mogelijk. Deze HOV-baan is geschikt voor bussen en trams, maar wordt de eerste jaren alleen door bussen gebruikt. Het gaat om de bussen die van Busstation west richting Leidseveertunnel en Vleutenseweg rijden en vice versa. Het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn, waarvoor café The Guardian plaats moet maken, wordt begin 2016 ingebruik genomen. Om de bouw mogelijk te kunnen maken, starten de voorbereidende werkzaamheden -zoals het verleggen van kabels en leidingen- eind 2013 / begin 2014.

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag voor en het ontwerp van de omgevingsvergunning liggen ter inzage van donderdag 27 juni t/m woensdag 7 augustus 2013 bij de gemeente en zijn te bekijken via www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Inloopspreekuur op 15 juli

Iedereen die vragen heeft over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure, kan terecht bij het 'inloopspreekuur' op maandag 15 juli, tussen 17.30 en 19.30 uur in het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40). Projectleiders van gemeente en NS Stations zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Datzelfde moment is er ook een inloopspreekuur voor het bestemmingsplan ‘langzaamverkeersbrug en Moreelsepark' (met werktitel 'Rabobrug).