Bestemmingsplan maakt bouw brug over spoor mogelijk

20 Juni 2013

Het ontwerpbestemmingsplan 'langzaamverkeersbrug en Moreelsepark' en bijbehorende omgevingsvergunning worden ter visie gelegd. Daar heeft het college mee ingestemd. Het maakt de bouw van de brug over het spoor voor voetgangers en fietsers tussen de Croeselaan en de Nieuwe Stationsstraat mogelijk en actualiseert het huidige bestemmingsplan voor het gebied rondom het Moreelsepark.

De langzaamverkeersbrug, met als werktitel Rabobrug, is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor naar de andere kant van het station. De breedte is circa 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij bomen op de brug. Het definitieve ontwerp voor de brug is zo goed als klaar. Het is al door diverse partijen, belangengroepen en wijkraden bekeken en wordt binnenkort ter vaststelling aangeboden aan het college.

De bouw start in 2015. De brug wordt in 2016 opgeleverd als 'interwijkverbinding'. De brug wordt zodanig ontworpen en gebouwd dat er in de toekomst trappen naar de tram-, bus- en treinperrons aangelegd kunnen worden.

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning liggen ter inzage van donderdag 27 juni t/m woensdag 7 augustus 2013 bij de gemeente en zijn te bekijken via www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Inloopspreekuur op 15 juli

Iedereen die vragen heeft over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure, kan terecht bij het 'inloopspreekuur' op maandag 15 juli, tussen 17.30 en 19.30 uur in het Infocentrum Stationsgebied. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Datzelfde moment is er ook een inloopspreekuur voor het bestemmingsplan voor de omgeving Van Sijpesteijnkade.