Toekomstig Jaarbeursplein wordt ontmoetings- en evenementenplein

20 Juni 2013

Het Jaarbeursplein krijgt de komende jaren een compleet nieuw gezicht. Het gebied rondom dit plein wordt een plek voor reizen, werk en verblijf, in het hart van de stad.

Hoe dat eruit gaat zien, begint steeds concreter te worden. Het college heeft zowel het zowel het voorlopig ontwerp voor het plein en de parkeergarage eronder als het stedenbouwkundige plan met hierin de uitgangspunten voor nieuwe gebouwen in het gebied vastgesteld.

XL-ontwerp voor het Jaarbeursplein

Geparkeerde fietsen domineren het huidige beeld van het Jaarbeursplein. Dat gaat veranderen. Met de bouw van een nieuwe fietsenstalling onder Stationsplein West, een nieuw busstation en een zogenaamde 'knip' in de Croeselaan waardoor er geen auto's meer komen op het plein, komt er veel ruimte vrij. Ruimte voor een ontmoetings- en evenementenplein in de maat XL. Het Jaarbeursplein is ruim twee keer groter dan de Neude. Op en rondom het Jaarbeursplein is alles extra large. Het plein is geschikt voor grote evenementen en voor grote stromen voetgangers van en naar station en Jaarbeurs. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe ontwerp voor elementen die de menselijke maat erin brengen en mensen uitnodigen tot ontmoeten, ontspannen en verblijven. Bomen en beplanting zorgen bijvoorbeeld voor het opdelen van het plein in kleinere delen. 

De parkeergarage is drie lagen en biedt ruimte aan circa 780 parkeerplaatsen. De brede parkeervakken in een schuine hoek, brede rijbanen en daglicht dragen bij aan een prettig gebruik van de garage. Via een vide is er op alle verdiepingen daglicht te zien. De parkeergarage wordt voor auto's ontsloten via de Croeselaan. Voor voetgangers komen er twee entrees op het plein.

Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig Plan borduurt voort op het Masterplan, Structuurplan en de visie 'Van Sijpensteijnkwartier en verder'. Het document geeft de kaders en randvoorwaarden voor het vastgoed rondom het Jaarbeursplein. Concreet gaat het over het Jaarbeurspleingebouw (naast de tramhalte Jaarbeursplein), nieuwbouw op de plek van Leeuwensteyn (WTC) naast het in aanbouw zijnde Stationsplein West en de ondergrondse parkeergarage. Ook de directe omgeving van deze gebouwen wordt meegenomen.

Invloed omgeving

De concept-plannen zijn in maart gepresenteerd tijdens een publieksavond en twee aparte bijeenkomsten voor stakeholders en belangengroepen. Ook zijn ze op deze website gepubliceerd. Reacties die naar aanleiding hiervan zijn binnengekomen, waren overwegend positief. Enkele suggesties zijn al verwerkt in de plannen, andere suggesties worden als input meegegeven aan de ontwerpers voor het definitief ontwerp van het plein en de parkeergarage. Dat geldt ook voor de reacties die al in 2009 zijn binnengekomen naar aanleiding van het consultatietraject rondom het integraal programma van eisen voor de openbare ruimte Stationsgebied-west voor zover het gaat om concrete tips voor het defintief ontwerp. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt persoonlijk bericht over wat er met zijn of haar suggestie is gedaan.

Vervolg

Het stedenbouwkundig plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad instemt met enkele optimalisaties van het Masterplan -die nodig zijn voor de ontwikkeling van dit gebied- ligt er een basis om de bestemmingsplanprocedure op te kunnen starten. Afhankelijk van de voortgang van de plannen voor het vastgoed rondom het Jaarbeursplein beslist het college na de zomer of de bestemmingsplanprocedure daadwerkelijk start en op welke manier de parkeergarage wordt ontwikkeld. Ook het ontwerp voor het plein en de garage wordt verder uitgewerkt op het moment dat er meer duidelijkheid is over het vastgoed.