Verdere uitwerking gebied rondom Knoopkazerne

2 Juli 2013

De transformatie van Knoopkazerne tot Rijkskantoor, twee kantoortorens, een fietsenstalling en een 'Knoopplein' die de verschillende gebouwen verbindt. Dat staat beschreven in het stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Croeselaan en het spoor ter hoogte van de Knoopkazerne dat is vastgesteld door het college.

In dit gebied, tussen de Knoopkazerne en het terrein van de Rabobank, komt ook het fietspad dat aansluit op de toekomstige langzaamverkeersbrug (met als werktitel Rabobrug).

Het stedenbouwkundig plan is gemaakt in opdracht van gemeente, NS en de Rijksgebouwendienst (Rgd), op basis van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomsten die mei 2013 zijn getekend. Het plan gaat uit van een ontwikkeling in drie fasen:

1) In de eerste periode van 2015 tot 2017 herontwikkelt de Rijksgebouwendienst de bestaande Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor. De gemeente bouwt een fietsenstalling voor 3500 fietsen aan de voet van de nieuwe Rabobrug. NS en gemeente maken een verhoogd maaiveld –het Forum- dat de voetgangersverbinding legt tussen de OV-terminal en de Rabobrug.

2) Vervolgens ontwikkelt NS kantoren in de zone tussen het nieuwe busstation en het rijkskantoor. Waarschijnlijk worden dit twee torens met een maximale hoogte van 90 meter.

3) Hierna volgen mogelijk nog kantooruitbreidingen langs de Croeselaan, mogelijk gecombineerd met woningbouw.