Definitief ontwerp brug over het spoor

10 Juli 2013

De langzaamverkeersbrug, werktitel Rabobrug, vormt straks een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de woonwijken aan de westkant van het spoor naar de binnenstad en vice versa. Het college heeft het definitief ontwerp voor deze brug vastgesteld.

Beeldbepalend zijn de 17 (ijzer)bomen die op de brug komen. Deze structuur met bomen wordt doorgezet in de straat richting de Croeselaan. Aan beide kanten van de brug komen trappen met fietsgoten en één of meer liften. De 'tapis roulants' –bekend van Schiphol- die in eerdere versies van het ontwerp zaten blijken te gevoelig te zijn voor storingen en zijn daarom de investering niet waard. Een andere aanpassing is dat de brug in totaal 45 meter korter is. Hierdoor kan de trap van de brug aan de oostzijde rechtdoor lopen in de richting van Moreelsepark.

Deze maand draagt de gemeente het project voor uitvoering over aan ProRail. De bouw start in 2015. De brug wordt in 2016 opgeleverd als 'interwijkverbinding' tussen Dichterswijk en de binnenstad. De brug wordt zodanig ontworpen en gebouwd dat er in de toekomst trappen naar de tram-, bus- en treinperrons aangelegd kunnen worden.