Bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne vastgesteld

18 Juli 2013

Het Utrechtse college van b en w stemt in met het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne. Met de vaststelling wordt de herontwikkeling van Hoog Catharijne planologisch en juridisch verder mogelijk gemaakt.

Het plan heeft afgelopen winter ter visie gelegen. Naar aanleiding van de ingediende is een aantal zaken aangescherpt en verder onderbouwd.

De wijzigingen hebben geen invloed op de concrete herontwikkeling van het gebied.

Het college heeft het plan doorgestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek het te behandelen. Na vaststelling in de raad kan vervolgens de omgevingsvergunning worden verleend.