Geen doorgaand verkeer Croeselaan per 2 september

30 Augustus 2013

Door de sluiting van Busstation Noord per 2 september, wordt het drukker op Busstation West achter het Beatrixgebouw. Om de westkant van het Stationsgebied voor bussen en bestemmingsverkeer toch goed bereikbaar te houden wordt vanaf 2 september het doorgaande autoverkeer op de Croeselaan geweerd.

Er komt een zgn 'knip' ter hoogte van de Rabobank, zie kaartje. Parkeerterrein P3 van de Jaarbeurs en de parkeergarage van de Rabobank blijven wel via beide kanten bereikbaar. De herinrichting heeft geen gevolgen voor fietsers en voetgangers.

Bewoners aan de Croeselaan en de kop van de Van Zijstweg hebben 13 augustus een nieuwsbrief in de bus gekregen met informatie over de werkzaamheden rondom de afsluiting. Op 23 en 26 augustus wordt in een breder gebied een nieuwsbrief verspreid.

De werkzaamheden aan de Overste den Oudenlaan zijn gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de Croeselaan. Vanaf 2 september is ook dat project afgerond om op die manier het autoverkeer in en uit de stad beter te laten doorstromen.