Fietsenstalling Westplein voor 2000 fietsen

12 November 2013

Vanaf het voorjaar van 2014 kunnen er 2000 fietsen gestald worden in een nieuwe tijdelijke fietsenstalling op het Westplein. Ook worden de fietspaden over het Westplein verbeterd. Om de bouw mogelijk te maken, start op korte termijn een juridische procedure. Op woensdag 13 november is er een inloopavond.

Fietsenstalling: onderdeel pilot

De tijdelijke gratis fietsenstalling op het Westplein is onderdeel van de ‘pilot fietsparkeren’. Met deze pilot willen de stationsgebiedpartijen onderzoeken hoe groot de betalingsbereidheid is voor fietsparkeren. De betaalde stallingen komen dichtbij het station. Iets verder weg de gratis plekken. Omdat in maart 2014 de betaalde fietsenstalling onder Stationsplein West met ruimte voor 4200 fietsen opengaat, moet er dan ook een gratis alternatief iets verder weg zijn. Hiervoor is de locatie van de oude tramhalte op het Westplein geselecteerd. Het wordt een langwerpige stalling met vier rijen dubbele rekken.

Verbetering fietsoversteek Westplein

Omdat het een langgerekte stalling wordt, is het wenselijk een extra fietsoversteek tussen de Kanonstraat en de Van Sijpesteijnkade te maken. Hierdoor wordt ook de hoofdfietsroute langs de Leidsche Rijn naar de binnenstad verbeterd. Deze wordt aangelegd zodra hier ruimte voor is. Dat is waarschijnlijk nádat het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn klaar is (2016). Wel worden direct de twee fietspaden tussen de Kanaalstraat en de Leidseveertunnel en het fietspad over de Kanonstraat opnieuw aangelegd en het bestaande fietspad tussen de Croeselaan en de Damstraat verbreed.

Procedures en planning

Het eerste gedeelte van de tijdelijke gratis fietsenstalling (400 plekken) is inmiddels in gebruik genomen. Dit is een vervanging voor een deel van de fietsenrekken op de Van Sijpesteijnkade die zijn verwijderd om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten voor de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade. Dit kon zo snel omdat het binnen het huidige bestemmingsplan paste. De overige plekken (1600 stuks) worden gerealiseerd nadat een vrijstellingsprocedure is afgerond. De benodigde vergunning betreft een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor maximaal vijf jaar. De procedure duurt minimaal 8 en maximaal 26 weken en start op korte termijn. Zodra de plannen ter inzage liggen, kunt u dit lezen via deze website en utrecht.nl. Ook kunt u zich via www.overheid.nl/overheidsinformatie/bekendmakingen aanmelden voor een e-mailservice zodat u geattendeerd wordt op het moment dat de plannen ter inzage liggen. In die periode is het mogelijk om zienswijzen kenbaar te maken.

Inloopavond 13 november

Op woensdag 13 november 2013 is er een inloopavond. Er zijn dan specialisten aanwezig voor het beantwoorden van specifieke vragen over het ontwerp en de procedure. Als u vragen heeft, bent u die avond van harte welkom tussen 17.00 en 19.30 uur in het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40).

Bekijk hier de technische tekening waarop je de locatie van de stalling kunt zien. Het gearceerde deel is de toekomstige extra fietsoversteek die aangelegd wordt vanaf het moment dat hier ruimte voor is.