Moreelseviaduct wordt Moreelsebrug; andere routes

Tussen half januari en half maart worden veel werkzaamheden uitgevoerd rondom de nieuwe Moreelsebrug en het Moreelsepark.

Al maanden wordt naast het huidige Moreelseviaduct, tussen Moreelsepark en Mariaplaats, gewerkt aan de nieuwe brug. De brug wordt ernaast gebouwd (in de oude tunnelbak) om de periode van overlast te verkorten. Op 3 en 4 maart wordt de Moreelsebrug op z'n plaats geschoven, dit wordt wordt vanaf maandag 20 januari voorbereid.

Ook vinden er de komende tijd werkzaamheden aan kabels, leidingen en riool langs het Moreelsepark plaats. Dit brengt veranderingen in de gebruikelijke routes met zich mee.

Voor voetgangers blijft de kortste route van Mariaplaats naar Station gehandhaafd, wel zijn er een aantal kleine verschuivingen in de route tijdens de werkzaamheden.

Fietsers worden voorlopig omgeleid over het naast gelegen Willemsviaduct en moeten rekening houden met aangepaste routes rond en in het Moreelsepark zelf in de komende weken.

Voor het autoverkeer geldt dat zij ook gebruik maken van het Willemsviaduct waarbij ook de route op de Rijnkade licht is aangepast.

Vanaf half maart kan iedereen weer gebruik maken van de bekende route, maar dan over de nieuwe Moreelsebrug.

Tijdens het omfietsen kunt u nadenken over de prijsvraag: 'Wie was Moreelse nou eigenlijk?'