Werkzaamheden en verkeersmaatregelen rotonde Paardenveld

24 Maart 2014

Er staat de komende weken veel te gebeuren op en om de rotonde Paardenveld. In de week van 24 maart wordt gestart met het verleggen van wegen en verkeersstromen bij de rotonde. Dit zal ongeveer 8 weken duren, tot week 20. Dan is er ruimte gemaakt voor de nodige graafwerkzaamheden om het diepriool te kunnen aanleggen, een spuikoker te slopen en een zinker te plaatsen daar waar straks het water terug in de Catharijnesingel wordt gebracht. Ook is dan het nodige voorbereid voor het bouwen van de Paardenveldbrug – de nieuwe brug over de toekomstige Catharijnesingel – ter hoogte van de Knipstraat.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijft het autoverkeer vanuit de Daalsetunnel, Catharijnesingel en Amsterdamsestraatweg via de rotonde Paardenveld zoveel mogelijk normaal doorgang vinden, maar op bepaalde momenten zal rekening gehouden moeten worden met beperkingen in het aantal rijstroken en met (minimale) omleidingen. Dit wordt met borden en tekstkarren langs de weg aangekondigd. Voor fietsers is er niet of nauwelijks hinder te verwachten.

Rotonde Paardenveld wordt kruising

In week 20 zijn de aanpassingen bij de rotonde afgerond. Een deel van de rotonde is dan verdwenen (kruispunt Daalsetunnel/Catharijnesingel) en daarvoor in de plaats zijn nieuwe wegverbindingen aangelegd. Dit heeft geen consequenties voor de bereikbaarheid. Door deze wegaanpassingen is bij het Paardenveld een kruispunt van wegen ontstaan op de plaats van de huidige rotonde.  De verkeerssituatie moet op deze nieuwe wegstructuur worden aangepast. Dit gebeurt in week 20. Zo zal  tussen maandag 12 mei en donderdag 15 mei de verkeersinstallatie opnieuw ingeregeld worden. De verkeerslichten zijn dan buiten werking. Gedurende de hele periode worden verkeersregelaars ingezet.

Nieuwe fietsverbinding Daalsesingel

Tegelijkertijd wordt de fietsverbinding tussen Daalsetunnel en Smakkelaarsveld over  de Daalsesingel verbeterd. Het nieuwe fietspad komt naast het huidige fietspad te liggen en zal in twee richtingen gebruikt kunnen worden.   

Water terug in de Catharijnesingel

Daar doen we het voor: het terugbrengen van water in de Catharijnesingel. Al in 2015 stroomt er weer water in de singel tussen Paardenveld en TivoliVredenburg. Bij de huidige rotonde Paardenveld ligt straks een bocht in de toekomstige singel richting Weerdsingel. Het Paardenveld en omgeving worden daarom opnieuw ingericht.

Overzicht van de werkzaamheden

Week 13 tot 20: Overdag wordt gewerkt aan verleggen van wegen nabij de rotonde Paardenveld

Week 14 / 15: Aanleg nieuw fietspad in 2 richtingen op de Daalsesingel

Week 19: Tussen 20.00u en 05.00u zijn er asfalteerwerkzaamheden bij de rotonde

Week 20: Van 12 mei tot 15 mei zijn de verkeerslichten bij het Paardenveld buiten werking. 

Vanaf week 20 is de verkeerssituatie bij de voormalige rotonde Paardenveld aangepast. Er wordt dan gestart met werkzaamheden aan diepriool, zinker en spuikoker. En rond de zomervakantie wordt gestart met de bouw van de Paardenveldbrug. Bovenstaande werkzaamheden leveren een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie op. Een plattegrond van deze nieuwe situatie vindt u hier.