Bestuursrapportage 2014 is uit

19 Mei 2014

De Bestuursrapportage Stationsgebied 2014 is door het Utrechtse college van b en w naar buiten gebracht.

In de rapportage, die jaarlijks wordt gemaakt, staat een terugblik en vooruitblik van de stand van zaken in het hele Stationsgebied.

De bestuursrapportage is hier te lezen en te downloaden.