Herinrichting Vredenburg

28 Mei 2014

De herinrichting van het Vredenburg is in volle gang. De stoep voor de deur van de bewoners en ondernemers aan het Vredenburg noord wordt op dit moment opnieuw bestraat. En in september stoppen er weer bussen op het Vredenburg; op tijd voor de start van het culturele seizoen wanneer TivoliVredenburg vol in bedrijf gaat.

Het ontwerp van de herinrichting van het Vredenburg voldoet aan randvoorwaarden die opgesteld zijn na overleg met alle belanghebbenden. De randvoorwaarden gaan onder andere over de aanwezigheid van bomen op straat, de toegankelijkheid van mensen met een fysieke beperking, een betere aansluiting van Wijk c bij de rest van de binnenstad, goede en veilige mogelijkheden voor oversteken en een optimale bereikbaarheid van de fietsenstalling. Aan deze randvoorwaarden is voldaan met het ontwerp dat nu in uitvoering is.

De gemeenteraad van Utrecht heeft een 'second opnion' op het ontwerp dat u in uitvoering is aangevraagd om te kijken of er niet meer ruimte kan komen voor bushaltes. De door de gemeenteraad gevraagde second opinion over de herinrichting van het Vredenburg laat zien dat alleen bij het loslaten van de randvoorwaarden voor het ontwerp er meer ruimte komt voor extra bushaltes.

Op deze plek, waar weinig ruimte is en veel functies samenkomen, is met het oorspronkelijke ontwerp geprobeerd maximaal tegemoet te komen aan alle eisen, wensen en voorschriften inclusief haltering van veel bussen. Meer ruimte voor het één betekent direct minder ruimte voor het ander. Het college heeft daarom besloten vast te houden aan het oorspronkelijke ontwerp voor Vredenburg dat op dit moment in uitvoering is. De brief die hierover aan de gemeenteraad is gestuurd leest u hier.