Nieuwe doorgaande fietsroute langs Utrecht Centraal

28 Mei 2014

Vanaf dinsdagmiddag 3 juni is er een nieuwe doorgaande route voor fietsers langs Utrecht Centraal aan de oostkant, dat is de kant van Hoog Catharijne.

- Fietsroute Stationsplein afgesloten. Vanaf dinsdagmiddag 3 juni is de doorgaande fietsroute over het Stationsplein afgesloten om ruimte te maken voor de bouw van de grote, overdekte fietsenstalling op die plek, 12.500 plaatsen. Deze nieuwe stalling wordt de grootste van de wereld. Fietsers van en naar de zuidkant ( Moreelsepark/Laan van Puntenburg) en van en naar de westkant (Lombok, Westplein) rijden dan over de Catharijnesingel langs Utrecht Centraal. Zie kaartje.

- De afsluiting geldt ook voor voetgangers. Utrecht Centraal is voor voetgangers bereikbaar via de Noordertunnel, Hoog Catharijne en het busstation via de Catharijnesingel.

- Fietsroute Catharijnesingel verbeterd. De fietsroute over het Stationsplein wordt verlegd naar de Catharijnesingel. Deze route wordt waar mogelijk verbeterd. Het gedeelte over het Smakkelaarsveld wordt met circa 1 meter verbreed; het voetpad schuift dan een stukje op. Het fietspad over de Catharijnesingel krijgt een nieuwe, rode asfaltlaag, zonder de huidige hobbels en bobbels. Helaas kan dit deel van de route niet worden verbreed, daar is geen ruimte voor.

- Verwijderen fietsenrekken Smakkelaarsveld langs de busbaan Om ruimte te maken voor de bouw van de bruggen van de Vredenburgknoop wordt de busbaanover het Smakkelaarsveld in de zomer verlegd richting de omheinde fietsenstalling. De fietsenrekken die dicht langs de huidige busbaan staan worden daarom verwijderd. Dit gebeurt in twee delen: 250 plekken verdwijnen op 2 juni en nog eens 100 plekken op 10 juni. Elders op het Smakkelaarsveld komen er ook weer fietsenrekken bij, circa 200 naast de overdekte stalling.

Meer info op: http://www.cu2030.nl/fietsweg.

- Vervangende fietsenstallingen. Ter vervanging van de fietsenrekken langs Hoog Catharijne en het Smakkelaarsveld komen er tijdelijke fietsenstallingen bij het Stationsplein. Aan de zuidkant is er een stalling onder de stationstraverse, en vanaf begin juli is er ook een aan de noordkant (op de plaats van de voormalige tramhalte). 

- Uitbreiding fietsenstalling Smakkelaarsveld. Om het tekort aan fietsparkeerplaatsen rondom Utrecht Centraal te verminderen krijgt de beheerde stalling op het Smakkelaarsveld een uitbreiding met circa 3.000 rekken. Op de straatniveau is daar geen ruimte voor, daarom komt er een verdieping op de stalling. Dit najaar wordt gestart met de bouw en begin 2015 is het klaar.