Werkzaamheden Van Sijpesteijnkade

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor het tijdelijk dempen van een gedeelte van de Leidsche Rijn. Het gaat om het gedeelte tussen de weg naar het Park Plaza Hotel en de tunnel onder de sporen door. In de tunnel blijft het water wel zichtbaar. Bagger, oude fietsen en andere rommel worden deze week uit het water gehaald. Vissen vinden hun weg via een ondergrondse duiker naar open water aan andere kant van het Westplein.

Na het baggeren wordt de Leidsche Rijn gedempt met zand. Deze werkzaamheden zijn vermoedelijk begin juli gereed. Het dempen van dit deel van de Leidsche Rijn is voor een periode van maximaal vijf jaar en is nodig voor extra bouwruimte en het bieden van een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers op de Van Sijpesteijnkade.

Verleggen fietspad naar gedempt deel

Nadat het water plaats heeft gemaakt voor verharding, wordt het fietspad in fasen verlegd van het hoge gedeelte langs de woningen, via het lage deel naar het nieuwe gedempte deel. Het voetpad wordt ook verplaatst naar de lage kade. De ingang naar de fietsenstalling en het station, via de Noordertunnel, blijft gewoon bereikbaar.