Bouw Jaarbeurspleingebouw en ondergrondse parkeergarage stap dichterbij

13 September 2014

Ontwikkelaar OVG en de Gemeente Utrecht hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van een deel van het Jaarbeurspleingebouw. Hiermee is de bouw van het Jaarbeurspleingebouw en de parkeergarage onder het Jaarbeursplein weer een stap dichterbij. Voor de ontwikkeling van dit gebouw, de parkeergarage en de verdere inrichting van het Jaarbeursplein tot evenementenplein heeft het college vrijdag 12 augustus het bestemmingsplan vrijgegeven voor terinzagelegging.

Met ontwikkelaar OVG Real Estate is overeenstemming bereikt voor de ontwikkeling van dit gedeelte van het Jaarbeurspleingebouw, de zogenoemde fase A. Dit bestaat uit kantoorfunctie en winkels en/of horeca. Er is een eindgebruiker voor de kantoorfunctie gevonden die zich medio 2017 in dit deel van het Jaarbeurspleingebouw wil vestigen. Met deze kantoorgebruiker faciliteert de gemeente Utrecht een bedrijf dat zowel diverse vestigingen (ook van buiten Utrecht) centreert in het Stationsgebied, als een enorme hoeveelheid nieuwe werkgelegenheid oplevert voor de stad. De bouw van het Jaarbeurspleingebouw en de parkeergarage start direct na de Tour de France in juli 2015. Meer informatie over de ontwikkeling van fase A staat op www.CU2030.nl/jaarbeurspleingebouw.

Voorhangprocedure BOO en ontwerp Bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier-Jaarbeursplein

De ontwikkelovereenkomst voor het Jaarbeurspleingebouw gaat met een zogenoemde voorhangprocedure naar de raad. Daarmee stelt het college de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen over deze bilaterale ontwikkelovereenkomst (BOO) te uiten. Afhankelijk hiervan, neemt het college uiterlijk dit najaar een definitief besluit over de BOO.

In het ontwerpbestemmingsplan staat welke functies en bestemmingen in het gebied zijn toegestaan. Het voorziet onder andere in twee nieuwe gebouwen: het Jaarbeurspleingebouw en mogelijke nieuwbouw op de plek van kantoorpand Leeuwensteyn. In het bestemmingsplan is ook voorzien in de ondergrondse parkeergarage en het omvormen van het Jaarbeursplein tot een evenementenplein.

Het Ontwerp Bestemmingsplan ‘Van Sijpesteijnkwartier – Jaarbeursplein’ ligt van 15 augustus tot en met 25 september 2014 ter inzage bij Balie Bouwen Wonen en Ondernemen (Rachmaninoffplantsoen 61) http://www.utrecht.nl/bouwen-en-verbouwen. Het ontwerpbestemmingsplan is dan ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. Voorafgaand aan de terinzageleggig wordt er een officiële bekendmaking gepubliceerd in Utrecht Dichtbij en op utrecht.nl. Voor omwonenden en belanghebbenden is er op maandag 8 september een inloopspreekuur over dit bestemmingsplan. Zij worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

Aangrenzende ontwikkelingen Jaarbeursplein

De ontwikkeling en realisatie van fase B van het Jaarbeurspleingebouw zal plaatsvinden wanneer een eindgebruiker is gecontracteerd. Over de herontwikkeling van het Leeuwensteyngebouw tot WTC worden op dit moment gesprekken gevoerd met de huidige eigenaar. Ook deze ontwikkelingen gaan gebruik maken van de ondergrondse Jaarbeurspleinparkeergarage. Daarnaast komt in het najaar het casco-ontwerp van het Forum tot een besluit met daarin enkele scenariokeuzes.