Partners Stationsgebied passen uitvoeringsplanning aan

2 Oktober 2014

Betrokken partners in het Stationsgebied hebben samen besloten enkele projecten met een halfjaar te verlengen. Zoals aangekondigd in juni heeft de rechtzaak tegen de aanleg van het HOV viaduct over de Leidsche Rijn bij de Van Sijpesteijnkade gezorgd voor vertraging. Nu door de uitspraak van de Raad van State de schorsing van werkzaamheden definitief is opgeheven, weten de gemeente en haar partners waar ze aan toe zijn en is er een nieuwe ‘robuuste’ planning gemaakt.

In deze vernieuwde planning start de ombouw van het tijdelijke busstation aan de Jaarbeurskant naar een definitief busstation Jaarbeurskant na de zomer van 2015. Deze is dan in het voorjaar van 2016 klaar voor gebruik. Zo ontstaat meer tijd en ruimte om de werkzaamheden aan de bovenliggende stationshal af te ronden en zijn kostbare tijdelijke maatregelen niet noodzakelijk. In juni 2016 verhuizen dan de bussen van binnenstadskant naar Jaarbeurskant. 

Na de verhuizing van de bussen wordt direct gestart met de aanleg van het nieuwe bus- en tramstation aan de binnenstadskant. Door hier later mee te starten zijn bij verschillende projecten aan deze zijde minder kostbare (veiligheids)maatregelen nodig. Ook verschuift de in gebruik name van de Rabobrug naar december 2016. Medio 2018 is de Uithoflijn klaar om reizigers te vervoeren. Door deze verschuivingen in het stationsgebied ontstaat nu meer ruimte in de voorbereiding en realisatie om eventuele vertragingen op te vangen.

Het besluit de uitvoeringsplanning nu aan te passen is niet te vermijden gezien de complexiteit en verwevenheid van alle projecten die in het Stationsgebied plaatsvinden. Dit besluit is gezamenlijk genomen door Gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, ProRail, Corio, NS en Jaarbeurs voor de veiligheid en bereikbaarheid in het Stationsgebied, om tussentijdse kostbare tijdelijke (faserings)maatregelen te voorkomen en om de kans op meerwerkclaims te minimaliseren. Uiteraard worden de bedrijven in het gebied, waaronder het Park Plaza en NH Hotel, nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.

Het college van burgemeerster en wethouders heeft ook  brief aan de gemeenteraad gestuurd met meer informatie.