Achter de schutting bij de Paardenveldbrug

29 Oktober 2014

Op de plek waar je straks over de nieuwe singel heen fietst of loopt, wordt nu nog gewerkt aan funderingen, jukken en het verlagen van het waterniveau. En dat allemaal voor de bouw van de Paardenveldbrug.