Aanleg Uithoflijn in Stationsgebied: wie doet wat

19 November 2014

Vanaf 2018 rijdt de Uithoflijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof. De aanleg in het Stationsgebied is complex.

Vanwege die complexiteit hebben Gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht (BRU) afspraken gemaakt over wie wat doet aan de aanleg van de Uithoflijn in het Stationsgebied. De overeenkomst is nodig vanwege de verwevenheid van alle projecten in dit stuk van het Stationsgebied: tegelijkertijd wordt gebouwd aan Utrecht Centraal, Zuidgebouw, Rabobrug, Stationsplein Oost, Noordgebouw, HOV-viaduct en de Uithoflijn.

Samengevat komt de overeenkomst erop neer dat de projectorganisatie Stationsgebied (van gemeente Utrecht) verantwoordelijk is voor de aanleg van de onderbouw; met name de rails en alles wat op de grond en in de ondergrond nodig is. De projectorganisatie Uithoflijn (een samenwerkingsverband tussen gemeente Utrecht en BRU) bouwt de trambaan verder af en krijgt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van het bus- en tramstation aan de centrumkant van het station. Met ondertekening van de overeenkomst zijn ook de gevolgen en gevolgkosten van het besluit de Uithoflijn als trambaan aan te leggen formeel en financieel geregeld.

De Uithoflijn vormt vanaf 2018 de nieuwe trambaan tussen Utrecht Centraal en De Uithof. De ondertekening van de overeenkomst vindt plaats wanneer naast de Gemeente Utrecht ook het Algemeen Bestuur van BRU heeft ingestemd.

Meer informatie in de commissiebrief.