Start zoektocht naar marktpartij voor Zuidgebouw

2 December 2014

Woensdag 3 december start de zoektocht naar een marktpartij voor het toekomstig Zuidgebouw. Dat is mogelijk nu het Utrechts college een definitief besluit heeft genomen over de ontwikkelstrategie. Deze strategie is ook voorgelegd aan de raadscommissie Stad en Ruimte. Het gebouw komt naast de stationshal, op het dak van het toekomstig bus- en tramstation tegenover Hoog Catharijne. Het krijgt vermoedelijk een mix van functies en is eind 2018 gereed.

Het college heeft met de gekozen ontwikkelstrategie een bredere, gecombineerde bestemming mogelijk gemaakt, met onder andere kantoren, wonen en leisure. Het is nu aan de markt om de meest optimale invulling op deze plek te vinden. Uit vooronderzoek blijkt dat genoeg marktpartijen interesse hebben in deze locatie. Deze locatie moet ook financieel een haalbare ontwikkeling zijn. Na de eerste ronde biedingen in februari informeert het college de commissie Stad en Ruimte over het opbrengstpotentieel.

Vroeg betrekken omgeving

Omwonenden en betrokkenen worden bij het Zuidgebouw vroegtijdig betrokken, tegelijk met het op de markt brengen van deze vastgoedlocatie. Zij worden zijn uitgenodigd om tijdens de dialoogrondes met de markt hun wensen, zorgen en aandachtspunten voor het gebouw en de omgeving kenbaar te maken. Aan de marktpartijen wordt gevraagd deze te verwerken in hun schetsontwerp