Bestemmingsplan Paardenveld brengt water in Catharijnesingel dichterbij

2 Februari 2015

De herinrichting van de Catharijnesingel met het terugbrengen van het water is een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsgebied.

Eind dit jaar stroomt er al water in het deel van de singel tussen Paardenveld en TivoliVredenburg. Bij het verkeersplein Paardenveld wordt de toekomstige Catharijnesingel verbonden met de Weerdsingel. Om ruimte te maken voor de aanleg van de singel  moeten de wegen bij het Paardenveld worden verlegd. Het bestemmingsplan Paardenveld maakt dit mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om dit  bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan Paardenveld, Binnenstad heeft van 15 augustus 2014 tot en met 25 september 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.