Andere looproute naar Rabobank en Croeselaan

12 Maart 2015

Binnenkort start de bouw van de ‘Rabobrug’, de loop- en fietsbrug die dwars over de sporen heen komt te liggen tussen de Croeselaan en Moreelsepark. Om ruimte te maken voor de bouwplaats wordt de looproute via de Rabostraat naar de Rabobank en Croeselaan vanaf het Busstation Jaarbeurszijde afgesloten vanaf maandag 16 maart. De nieuwe route loopt vanaf 16 maart via het Jaarbeursplein en de Croeselaan, en vice versa.

De brug wordt 10 meter breed, 275 meter lang en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De brug vormt straks een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de westkant en de centrumkant van de stad. Kenmerkend is de rij ‘ijzerbomen’ op de brug. ‘Rabobrug’ is een werktitel, je kunt zelf een nieuwe naam bedenken tot en met maandag 6 april.