Bouw ‘Rabobrug’ start; eerste palen de grond in

15 Juni 2015

Het wordt beetje bij beetje zichtbaar dat de bouw van de ‘Rabobrug’ start. De brug voor fietsers en voetgangers wordt gebouwd van Croeselaan, over de sporen, naar het Moreelsepark. Aan de kant van de Croeselaan gaan in de week van 15 juni de eerste palen de grond in.

Met het boren van de palen wordt gestart bij busstation Jaarbeurszijde en op het nieuwe perron voor spoor 20-21. Hierna wordt de ondersteuning, de poeren, geplaatst en vervolgens komen daar de metalen brugdelen op. Najaar 2015 wordt de aanlanding van de brug aan de westkant gemaakt, hierna worden de eerste brugdelen geplaatst. Begin 2016 wordt gestart aan de andere kant van het spoor het Moreelsepark.

Het werk wordt zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. De eerste twee weken van de bouw wordt er ´s-nachts een paar keer groot materieel aan- en afgevoerd en vinden er aanpassingen aan de weg plaats. 

Ook buiten Utrecht wordt gewerkt aan de nieuwe brug: de metalen brugdelen worden op locatie gemaakt. Eind 2015 worden de brugdelen naar de bouwplaats in Utrecht gebracht en daar aan elkaar gemonteerd. 

De start van de bouw valt mooi samen met de bekendmaking van de nieuwe naam van de brug, op vrijdag 19 juni.