Daar gaat ie: eerste paal nieuwe brug

17 Juni 2015

Op het nieuwe perron voor spoor 20-21 zijn de eerste palen voor de nieuwe brug over het spoor de grond in gegaan.

Hierna wordt de ondersteuning, de poeren, geplaatst en vervolgens komen daar de metalen brugdelen op. Najaar 2015 wordt de aanlanding van de brug aan de westkant gemaakt, hierna worden de eerste brugdelen geplaatst. Begin 2016 wordt gestart aan de andere kant van het spoor het Moreelsepark

De Rabobrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo'n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij 'ijzerbomen' op de brug.

De brug krijgt vrijdag 19 juni een nieuwe naam.