Bus dwars door stalling

19 Juni 2015

Bouwen is passen en meten. Op vrijdag 19 juni is de busbaan die langs spoor 1 liep verplaatst. De bussen rijden nu over een nieuwe tijdelijke busbaan dwars over de bouwplaats van de grootste fietsenstalling ter wereld, de bus rijdt over de beganegrondvloer van de fietsenstalling.

Daar waar de bus de afgelopen maanden heeft gereden, parallel aan spoor 1, wordt de komende maanden gewerkt aan de nieuwe (definitieve) bus- en trambaan.

De kelder van de stalling is uit het zicht verdwenen nu de bus voor zo'n 9 maanden over de begane grondvloer rijdt. Het stuk fietsenstalling waar nu de bus overheen rijdt zal pas worden gemaakt nadat de bus begin volgend jaar over de nieuwe HOV-baan gaat rijden.