Nieuw gebouw, moet dat nou?

26 Juni 2015

Op het Jaarbeursplein, waar nu nog gebouw Leeuwensteyn staat, start volgend jaar de bouw van een nieuw kantoorpand. Er komt een World Trade Center in.

Het nieuws zorgde voor wisselende reacties. Critici vroegen zich af of het wel nodig is, zo’n nieuw, hoog gebouw, vlak voor het Stadskantoor, in een tijd waarin veel kantoren leeg staan.

Voor het antwoord op die vraag zet ín het Stadskantoor gemeentelijk stedenbouwkundige Marlies de Nijs uiteen dat het nieuwe gebouw onderdeel is van een groter geheel: het past binnen de visie op de ontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied.

“Net als elders in de wereld is er ook in Utrecht een trek naar de stad. Over een paar jaar hebben we hier 400.000 inwoners. Veel van hen zijn jong en relatief hoog opgeleid. Die willen een levendige stad. Utrecht kiest ervoor die groei op te vangen binnen de stadsgrenzen. We sparen de historische binnenstad en vergroten het centrum vooral aan de westkant van het station.”

Productief, innovatief, duurzaam, economisch vitaal, levendig – het zijn de kernbegrippen van het vernieuwde Utrechtse stationsgebied. “Veel mensen die willen wonen, werken, recreëren… daar hoort een cluster van gebouwen bij. Met die blik moet je naar een stad in ontwikkeling kijken. Er gaat hier nog heel veel veranderen, we gaan nog heel veel bouwen. Het Stadskantoor is een tussenstand, het nieuwe WTC wórdt een nieuwe tussenstand. Over een paar jaar komt voor het WTC opnieuw een groot gebouw en daarna, aan de overkant van de Croeselaan, weer een hotel... Het zicht op en het uitzicht vanuit dit gebied verandert continu, zoals in elke levendige stad.”

Voeg daaraan toe, gaat Marlies verder, de moderne manier van werken: “Er is momenteel alleen behoefte aan nieuwe kantoren op plekken waar ze goed ontsloten zijn. Zoals hier dus, met openbaar vervoer in de nabijheid. En het gebouw zelf moet flexibel en duurzaam zijn, met grote open werkoppervlakken en veel licht.”

Marlies verwacht dat het WTC-gebouw goed zal passen in hoe dit stuk stad zich ontwikkelt. “De aansluiting tussen bebouwing en omgeving is belangrijk: hoe beleven mensen dit gebied straks, wat doet het met hen? Hoe maken we hoogbouw attractief? Dit zit ‘m vooral in de aansluitingen op wat zich rondom een gebouw bevindt. Zoals in dit geval op de begane grond een hoge, transparante ruimte voor horeca en winkels, met ingangen vanaf het plein bovenaan de trappen en beneden vanaf het Jaarbeursplein. En dat laatste wordt opgeknapt en krijgt veel groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Die context is belangrijk bij het beoordelen van nieuwbouw.”

De sloop van Leeuwensteyn start in het eerste kwartaal van 2016. De bouw van het WTC begint daarna en moet in 2018 klaar zijn.