Half juli: andere routes over Catharijnesingel

29 Juni 2015

De komende maanden worden kabels en leidingen langs de Catharijnesingel en het Moreelsepark verlegd en vervangen. Tot eind oktober rijden auto’s in beide richtingen over een gedeelte van de Rijnkade en het Willemsplantsoen.

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli wordt gewerkt aan de nieuwe situatie.

Het autoverkeer wordt vanaf de Catharijnesingel richting Rijnkade/Willemsplantsoen geleid. Bijkomend voordeel; er ontstaat zo ruimte voor de Parade: open van 17 juli t/m 2 augustus.

In november 2015 rijdt het autoverkeer weer over de Catharijnesingel.

In de brief voor omwonenden staat een plattegrondje van de nieuwe situatie.