Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost: visie vastgesteld

13 Juli 2015

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 9 juli de Toekomstvisie Utrecht Centrum (2015 – 2040) vastgesteld.

Deze toekomstvisie is de leidraad voor het opstellen van een Structuurvisie Fase 2 Stationsgebied. De structuurvisie gaat over de uitbreiding van het centrum tot de overzijde van het Merwedekanaal.

Het plan van aanpak, inclusief de participatie, voor het opstellen van de structuurvisie wordt in de zomer van 2015 opgesteld.