De toekomstige Croeselaan

16 Juli 2015

De Croeselaan wordt gedeeltelijk heringericht, tussen het Westplein en de Van Zijstweg. Na de Tour de France, is er op de Croeselaan begonnen aan de nieuwe inrichting.

Begin 2015 is bewoners en ervaringsdeskundigen gevraagd om te kijken naar het schetsontwerp van de Croeselaan en hun reacties hierop te geven. Van velen kregen wij per e-mail en tijdens de inloopavond goede punten aangereikt. Dit alles heeft geleid tot een verbeterd ontwerp.

De Croeselaan wordt heringericht tussen het Westplein en de Van Zijstweg. Op dit moment wordt er op het Jaarbeursplein en op de Croeselaan gewerkt aan de nieuwe inrichting van dit gebied. Hier komt een ondergrondse parkeergarage, nieuwe gebouwen en een vernieuwd en vergroot Jaarbeursplein. De herinrichting van de Croeselaan is hier onderdeel van, maar start pas echt in 2017. Naar verwachting zijn de nieuwe inrichting van het Jaarbeursplein en de Croeselaan in 2018 afgerond.

De uitgangspunten van het verbeterde ontwerp, het ontwerp beslaat het gebied vanaf het Westplein tot de kruising met de Van Zijstweg:

• de weg wordt ingericht als een 30 km zone;

• de afsluiting (‘knip’) verschuift naar voor het Beatrixgebouw;

 • er wordt een brede middenberm aangelegd met drie rijen bomen en een voetpad;

• aan de kant van de woningen komt een vrijliggend, tweerichtingenfietspad;

• het autoverkeer rijdt ‘heen’ aan de kant van het station, hier is de ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage, en rijdt met een lus ‘terug’ aan de kant van de woningen;

• de afstand tussen de woningen en het autoverkeer is meer dan 20 meter;

• aan de kant van de woningen komt een breed trottoir van circa zes meter.

Hier ziet u het ontwerp als dwarsdoorsnede ontwerp van de zijkant , en een plattegrond met met fietsstrook, autoweg, parkeerstrook  enz., en de vragen van bewoners en belanghebbenden over het schetsontwerp met een antwoord van de gemeente erbij.

Dit ontwerp is in november 2015 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In 2016 wordt het ontwerp op detail verder uitgewerkt en is het definitief. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Croeselaan beginnen in 2017. In 2018 moet dit werk klaar zijn.