Tijdelijke omleidingen Croeselaan

7 September 2015

Op de Croeselaan, tussen het Beatrixgebouw en de Rabobank, worden kabels en leidingen gelegd. Het fiets- en voetpad aan de kant van het Beatrixgebouw zijn daardoor tijdelijk afgezet.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid naar de overkant van de Croeselaan. De omleiding geldt van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september. De route is met borden aangegeven en er zijn verkeersregelaars aanwezig. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de grootschalige vernieuwing van het Jaarbeursplein die begin 2016 van start gaat. Hier leest u daar meer over.