BusBaanBouwen

18 September 2015

Deze mannen bouwen je busbaan.

Tussen het busstation Jaarbeurszijde, de eindhalte van de tram en het busstation Centrumzijde wordt een nieuwe bus- en trambaan aangelegd.

Deze loopt vanaf eind dit jaar over een viaduct op de Van Sijpesteijnkade. De baan gaat op de Van Sijpesteijnkade hoog over het drukke fietspad met meer dan 20.000 fietsers per dag en het toekomstig water van de Leidsche Rijn