Verwijderen vervuilde grond en noordwest toren kasteel Vredenburg

19 November 2015

Dinsdag 24 november starten we met het opruimen van verontreinigde grond en de resten van de noordwest toren van kasteel Vredenburg. De noordwest toren ligt in de bodem voor TivoliVredenburg, op de plek waar volgend jaar de Catharijnesingel stroomt. De werkzaamheden duren drie à vier weken en kunnen mogelijk geurhinder opleveren. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de kerst afgerond.

Tijdens de bouw van TivoliVredenburg in 2010 bleek een deel van de bodem met creosoot vervuild te zijn. We hebben destijds al een groot deel van de verontreiniging opgeruimd. Ook de bodem rondom overblijfselen van de noordwest toren van het voormalige kasteel Vredenburg bleken verontreinigd, deze zijn destijds geïsoleerd. Voor het terugbrengen van de Catharijnesingel is het nodig om nu ook deze verontreiniging weg te halen.

Resten noordwest toren onderzocht

De resten van de noordwest toren zijn onderzocht. Het blijkt dat deze zeer bros zijn en dat het creosoot in de scheuren getrokken is. Dit maakt schoonmaken onmogelijk. De resten van de noordwest toren en de vervuilde grond eromheen worden daarom verwijderd. Voordat dit gebeurt brengen archeologen de overblijfselen in kaart. Er wordt nog nagedacht over een goede manier om de noordwest toren te verbeelden en zo zichtbaar te maken in de Catharijnesingel voor TivoliVredenburg.

Geurhinder mogelijk

De vervuiling die wordt opgeruimd bestaat uit creosoot (een soort teer) en de uit het teer afkomstige verontreinigingen. Zodra de creosoot wordt blootgelegd kan geurhinder optreden. Creosoot ruikt -net als het beter bekende Carbolineum- naar teer. De geur kan als onaangenaam worden ervaren. We proberen deze hinder zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Dit doen we onder meer door onder water te graven en het grondwater in de ontgraving te zuiveren.

Monitoring omgeving

Omdat zeer lage concentraties creosoot al waarneembaar zijn, is het mogelijk dat geurhinder optreedt. Tijdens de werkzaamheden controleren we de kwaliteit van de lucht in de omgeving voortdurend. Zo nodig neemt de aannemer maatregelen om de geurhinder verder terug te dringen. Deze maatregelen zijn afgestemd met de GG&GD Utrecht. Ongeveer vijf jaar geleden is tijdens de bouw van TivoliVredenburg ook al vervuilde grond afgegraven en afgevoerd. We verwachten dat de geurhinder die nu zal optreden vergelijkbaar is met de hinder van vijf jaar geleden.