Verkeerspuzzel Smakkelaarsveld

9 December 2015

Busbanen
Vanaf 14 december rijden de bussen vanuit Utrecht West over de nieuwe HOV-baan door de Leidseveertunnel. Ze gaan via het Smakkelaarsveld richting Catharijnesingel of busstation Centrumzijde. De busbanen op het Smakkelaarsveld en richting busstation Centrumzijde liggen nog niet op hun definitieve plek. Zodra in maart 2016 de definitieve HOV-baan langs de treinsporen klaar is, worden de tijdelijke busbanen verwijderd.

Fietsen stallen
Daarna kan het eerste deel van de mega-fietsenstalling onder het toekomstige Stationsplein worden afgebouwd. De fietsenstalling wordt verder omhoog gebouwd, na de zomer van 2016 is het eerste deel van de fietsenstalling klaar en in gebruik. Daarna kan de fietsenloods, en nog een paar tijdelijke fietsparkeerplaatsen op het Smakkelaarsveld, afgebroken worden. Op de plaats van de fietsenloods wordt de HOV-baan tussen Leidseveertunnel en Vredenburgknoop doorgetrokken.

Fiets- en voetpaden
Het tijdelijke fiets-/voetpad tussen de Van Sijpesteijntunnel en Catharijnesingel blijft voorlopig in gebruik. Op het punt waar de route de nieuwe busbaan kruist worden verkeerslichten geplaatst. De tijdelijke fietsenstalling op het voormalige tramstation Noord is verwijderd vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er zijn inmiddels circa 2100 nieuwe fietsklemmen geplaatst op het Smakkelaarsveld.

Verder puzzelen
Het schuiven van fiets- en voetpaden en busbanen op het Smakkelaarsveld zal de komende jaren nog een aantal keren nodig zijn om kabels en leidingen aan te leggen, de HOV-baan door te trekken en verder te bouwen aan het Stationsplein.