Geen paniek; het is voor een goed doel

14 December 2015

De kade van de nieuwe singel is bespoten met een groen mengsel dat ervoor zorgt dat bij regen het talud niet wegspoelt, of dat er schade ontstaat aan het talud. Hier overheen wordt nog een graszaadmengsel als tweede laag aangebracht.

De onderste laag is een hechtingslaag op de ondergrond. Dit lost binnen enkele weken op, en we verwachten dat dan ook de eerste graszaadjes ontkiemd zijn.