Drie scenarios voor toekomst Smakkelaarsveld

15 December 2015

Een park, met of zonder woningen? Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders drie scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van het Smakkelaarsveld en vraagt de raad naar haar voorkeur. Een park is een onderdeel van elk scenario. Een van de drie varianten schetst de optie van (duurzame) woningbouw op het veld.

De scenario‚Äôs stellen een eenvoudig park (Park Basis), een park met woningbouw (Park+) en een mooi ingericht park (Park++) voor. In de scenario’s Park Basis en Park ++ is vastgoed geen onderdeel van de plannen. De combinatie van woningbouw en park is volgens het college het meest wenselijke scenario. De opbrengst van het vastgoed kan dan bijdragen aan de inrichting van het park en aan het ‘doortrekken’ van het water (Leidsche Rijn) richting de Catharijnesingel.

Fietsen en kabels

Het afgelopen jaar ging het Smakkelaarsveld op de schop om onderliggende kabels en leidingen te verleggen. Boven het maaiveld staan heel veel fietsen in rekken gestald. Na de opening van de mega fietsenstalling onder het Stationsplein (in fases vanaf 2016 tot 2018) is er op het Smakkelaarsveld weer plaats voor een nieuwe bestemming. Dan zijn ook de bus- en trambaan (HOV) in gebruik en is het Noordgebouw klaar.

Energieneutrale woningen

Bij de combinatie van park en woningbouw is het volgens de gemeente mogelijk om een kwalitatief goed park te realiseren. Reguliere woningbouw maar ook innovatieve studentenhuisvesting zijn kansrijk op deze locatie. De aanstaande marktconsultatie moet meer inzicht gaan bieden in de mogelijke doelgroepen voor de woningen, het meest haalbare woonconcept en de daarbij horende opbrengsten. Ook de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid worden verwerkt in het scenario van woningbouw en park. Zo worden energieneutrale woningen en nul-op-de-meter woningen, groene gevels en/of daktuinen onderdeel van de uitvraag aan de markt.

Vervolg

Begin 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van het Smakkelaarsveld op basis van de drie scenario’s. Daarna start de marktconsultatie. Op basis van die uitkomst start eind 2016 het participatietraject.