Hallo water, we hebben je gemist. Welkom thuis.

16 December 2015

Er lag tot woensdag 16 december 9.56 uur nog een klein dijkje tussen de bestaande Weerdsingel en de nieuwe singel. Een graafmachine nam een hap uit het dijkje; er kwam een dijkdoorbraak(je) en het water stroomde de nieuwe singel in.

De nieuwe singel is nu verbonden met de Weerdsingel, met de Oudegracht, de Vecht, en de Kromme Rijn.