Transformatie Rijkskantoor de Knoop van start in januari

28 December 2015

Het gaat nu toch echt beginnen: de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan wordt de komende jaren omgebouw tot Rijkskantoor De Knoop. Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt De Knoop tot een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor verschillende rijksdiensten. Het project omvat de gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding van de voormalige Knoopkazerne. Het nieuwe gebouw heeft straks een oppervlakte van circa 30.000 m2 (bvo).

In januari starten de voorbereidingen voor de herontwikkeling, waaronder het verwijderen van asbest. De werkzaamheden zullen binnen het pand plaatsvinden en hiervoor gelden strikte veiligheidsnormen. Daarnaast worden begin 2016 22 platanen verplaatst. Twee jaar worden deze bomen in een depot bewaard. Uiteindelijk komen ze terug rondom het vernieuwde gebouw. 

Andere onderdelen van de herontwikkeling zijn:

  • Gedeeltelijk slopen en strippen van de huidige kazerne. Uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken;
  • De aanbouw van een vergadercentrum voor 1000 bezoekers;
  • Het verbinden van het vergadercentrum met de getransformeerde Knoopkazerne door onder andere een atrium (binnenplein);
  • Het herinrichten van de buitenruimte met onder andere het Knoopplein en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

Lees meer over Rijkskantoor De Knoop op de projectpagina.