Come fly with us

12 Januari 2016

Onder het Paardenveld worden twee niet gebruikte ondergrondse ruimtes omgetoverd tot huis- en winterslaapkamer voor de gewone - en ruige dwergvleermuis.

In de binnenbocht van de nieuwe singel bij het Paardenveld liggen twee oude 'spuikokers'. Deze kokers zijn ooit neergelegd om ondergronds het water tussen Catharijnesingel en Weerdsingel te laten stromen. Bij het aanleggen van de nieuwe singel zijn de meeste spuikokers weggehaald; maar twee stukjes zijn in de grond gebleven en worden door een paar slimme simpele ingrepen omgetoverd tot winterverblijfplaats voor vleermuizen.

In de afsluitende muur de langs de Nieuwekade wordt een invliegopening van 5 bij 25 cm gemaakt. De invliegopening is direct onder het plafond van de ruimte. De slaapplek bestaat uit twee, met elkaar verbonden kokers, dat zorgt voor een verschillend microklimaat zodat de verblijfplaats voor diverse soorten geschikt is. Vleermuizen zijn heel kieskeurig; een iets vochtigere of iets minder vochtige ruimte kan het verschil maken. De gewone- en ruige dwergvleermuis en mogelijk gewone grootoorvleermuis en watervleermuis worden verwacht.

Op een aantal plaatsen komen tegen de muren van beide kokers over een lengte van twee meter holle bakstenen. Tussen de bakstenen en de muur wordt ongeveer twee centimeter vrijgehouden waar vleermuizen achter kunnen kruipen. Ook kunnen vleermuizen in de holle bakstenen kruipen.

Aan het uiteinde komt een luchtpijp in het plafond zodat er voldoende zuurstof in de verblijfplaats aanwezig is en een luchtstroom.

Het zal even duren voor vleermuizen de nieuwe plek ontdekken, maar maar wanneer ze dat doen; welkom!