Moreelsebrug: fietsers rechts, voetgangers links. Eind dit jaar is 'ie van jou.

2 Augustus 2016

De Moreelsebrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo'n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij IJzerbomen op de brug

Dit najaar worden de laatste delen boven het spoor gehesen en eind van het jaar gaat 'ie voor je open.