Licht op groen voor Uithoflijn op Utrecht Centraal

21 September 2016

Het beroep dat Hoog Catharijne BV had ingediend tegen het bestemmingsplan voor Het Platform is door hen ingetrokken. Dit betekent dat de bouw van het bus- en tramstation voor de Uithoflijn hierdoor geen vertraging oploopt.

De planning is nu dat de eerste paal voor het bus- en tramstation op maandag 7 november de grond in kan. De trams van de Uithoflijn gaan hier in 2018 rijden.

Aan beide kanten van het nieuwe Stationsplein komen gebouwen: het Noordgebouw en Het Platform (Zuidgebouw).

De Raad van State heeft eind juli 'tussenuitspraken' gedaan op de beroepen die zijn ingediend tegen de bestemmingsplannen "Noordgebouw, Stationsgebied" en "Zuidgebouw, Stationsgebied". Onder Het Platform, komt een bus- en tramstation. Het beroep dat was ingediend tegen het bestemmingsplan voor Het Platform is ingetrokken.

Op woensdag 21 september is er hierover een brief van de wethouder Stationsgebied aan de gemeenteraad gestuurd.