300 Deelnemers Stadslab on tour

28 September 2016

Zaterdag 24 september was een mooie, zonnige dag voor Utrecht. Voor zo’n 300 mensen was het een perfecte dag om met Stadslab mee on tour te gaan naar het toekomstige centrum van Utrecht. Ongeveer 150 mensen hebben meegepraat bij de themagesprekken over de invulling van het nieuwe stukje stadscentrum. Bij de infomarkt hebben nog eens 150 mensen kennis gemaakt met de plannen voor deze stadsuitbreiding. Er zijn volop ideeen ingebracht en verwachtingen uitgesproken. Er is gepuzzeld en gepraat. Gekeken en geluisterd.

En er is gestemd! Mag er hoger dan de Dom bouwen in het nieuwe centrumgebied (ongeveer de helft van de aanwezigen was vóór). Welke naam past het beste bij dit gebied? (Beurskwartier vonden veel mensen een passende naam).

In het inhoudelijke verslag van de dag, dat in oktober op www.cu2030.nl/stadslab wordt geplaatst, worden de resultaten van de stemming opgenomen.

Hoe verder?
In een vervolg op deze dag organiseert architectuurcentrum Aorta op donderdag 13 oktober een Dialoog met de stad. Hierin wordt verder gesproken over de uitkomsten van Stadslab on tour. Wil je meepraten op 13 oktober? Stuur dan een e-mail naar aorta@aorta.nu. Meer info op de website van aorta.

De totale opbrengst van 24 september en 13 oktober wordt gebruikt om een structuurvisie te maken voor het nieuwe, grotere centrum van Utrecht. Deze structuurvisie zal zomer 2017, na inspraak, door de gemeenteraad worden vastgesteld.